Site/İş Merkezi/Apartmanınızda yapılan kat malikleri genel kurulunda yönetici olarak şirketimizi seçmeniz halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye tanımış olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

 

 • Personel giderlerinin incelenip, maliyetlerin optimize edilerek amaç ve yarar düzeyinin iyileştirilmesinde planlama yaparak sizlerin rahat ve huzurunu sağlamak.
 • İşletme projeniz tarafımızdan hazırlanır.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağı planlanır. Kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi yapılır.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın yaptıkları ödemeler banka kayıtları esas alınarak, defterinize tarafımızdan işlenir.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın Aylık gelir, gider ve borçlu listeleri her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılır.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın Zamanında ödenmeyen alacakların gerekirse uzman hukukçularımız tarafından icra yolu ile tahsili sağlanır.
 • Site veya Apartmanınızın Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanınızın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK bildirgeleri yapılır.
 • Sitenizin veya Apartmanınız için Özel güvenlik, temizlik şirketleri ile anlaşma ve takibi yapılır.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın su, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması sağlanır.
 • Yukarıda belirtilen Sitenizin veya Apartmanınızın hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim edilir.
 • Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılır. Alınan kararların Kat Malikleri Kanunu’na uygun olmasına sağlanır.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarımı, temizlik ihtiyaçları konusunda güvenilir çözüm ortaklarımızla irtibatınız sağlanır.
 • Sitenizin veya Apartmanınızın risk durumu için sigorta şirketleriyle irtibatınız sağlanır. Yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakım ve kontrolleri tarafımızdan yaptırılır.
 • Site veya Apartman görevlinizin, hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlanır, kıdem tazminatı fonu ayrılır.
 • Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki yapılır.