634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca  sitenin mali bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması gerekmektedir.

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Aidatların tahsil edilmesi
 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması
 • Tüm gelir – giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi.
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması.
 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi.
 • Personel maaşlarının ödenmesi.
 • Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların dava ve icra takiplerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Ortak mahal elektrik, su, doğal gaz aboneliklerinin yapılması,
 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi.
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması.
 • Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması.
 • Dönem sonlarında yıllık faaliyet raporları ve muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması