• Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması
  • Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin kâğıt, cam, teneke, pil, gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi
  • Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması
  • Ortak mahallerde bulunan;
  • Asansörler, asansör makine daireleri, merdiven hacimleri, posta kutuları, girişler, bodrum, kat depo ve sığınak alanları, yağmur suyu giderleri, otoparklar, çocuk oyun sahaları, yürüme yolları, genel dinlenme alanları, spor alanları, havuzlar, yönetim binası ve müştemilatı, yeşil alanlar, banklar, çöp kutuları, peyzaj alanlarının temizliklerinin yapılması